بهترین راه برای دسترسی به پیشنهادات انحصاری ، به‌روز ماندن در مورد آخرین عرضه‌های عطر، و اطمینان از اینکه هرگز امتیازات باشگاه مشتریان خود را از دست نمیدهید، استفاده از اپلیکیشن پاریس است.

برنامه چه کاری انجام می دهد؟

امروز برنامه پاریس را دانلود کنید تا شروع به جمع‌آوری امتیازهای باشگاه پاداش کنید و به پیشنهادات ویژه برنامه و معاملات ویژه هفته دسترسی پیدا کنید.

  • به بهترین و جدیدترین پیشنهادها دسترسی داشته باشید.
  • با لمس یک دکمه عطر خود را اسکن کرده و بخرید.
  • کلیک کنید و سفارش خود را در فروشگاه دریافت کنید.
  • صدها محصول را از کف دست خود مشاهده کنید.

دسترسی آسانتر به باشگاه مشتریان و امتیازات آن

با استفاده از برنامه پاریس به راحتی آب خوردن به باشگاه مشتریان دسترسی خواهد داشت و میتوانید تمام متیازات را ازآن خود نمایید.

پیشنهادات انحصاری

برای دسترسی انحصاری به پیشنهادات فقط ، برنامه را دانلود کنید.